The Teammates

Presentation of the Executive Management of TUSSolution

CEO
Б.Баярцэнгэл

ТУССолюшн ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал.

CSO
А.Нарантогтох

Системийн инженерчлэлийн үйлчилгээний газрын дарга

CTO
Ж.Батдорж

Системийн архитектур, хөгжүүлэлтийн газрын дарга

COO
Э.Дүүрэнбаяр

Системийн үйл ажиллагааг дэмжих газрын дарга