Google Workspace

Google Workspace нь байгууллагын хүмүүст зориулан бүтээгдсэн харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааны програмуудын багц юм.

google workspace img